Radiniai 2016

Pavyko rasti ir atsivežti skenuotas kopijas tokių reikšmingų dokumentų:
– Tremtinių, kolonistų, kunigų, specialistų iš Lietuvos sąrašus, prašymus, laiškus ir kita.
– Lietuviškų kaimų Sibire dokumentaciją.
Ypatingą reikšmę, mūsų nuomone, turi kunigų iš Lietuvos dokumentai; brolių Yčų ir J. Aukštuolio asmens bylos; lietuvių prašymai ir laiškai, kur tekstuose išliko gyvi liudijimai apie mūsų žemiečių likimus, bėdas ir džiaugsmus.

Turbūt didžiausio dėmesio vertas suvalkiečio vienuolio marijono Kristupo Švirmicko paveldas. Per 40 metų savo kleboniškos tarnystės plačiausioje pasaulyje parapijoje jis dvasiškai ir materialiai padėjo tūkstančiui Rytų Sibiro katalikų, tarp kurių buvo nemažai tautiečių. Archyviniai atradimai liudija apie ilgas kasmetines kunigo keliones, apie jo parapijiečius, apie jo labdarą. Formuliariame sąraše atskirai nurodyta, kad K. Švirmickas gimė dabartinės Suvalkijos žemėje ir moko lietuviškai. Visiems matomas šio suvalkiečio paveldas Irkutske – jo pastangomis pastatyta katalikų bažnyčia. Statybos dokumentacijoje nurodytas darbų vadovas Antoni Stasielunas.

Buvo rastas ir moterų, atvykusių pas vyrus į tremtį, sąrašas, kurį sudaro per šimtą žmonių. Dauguma moterų atvyko iš dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos. Dėmesio verti ir pirmųjų lietuvių kilmės verslininkų dokumentai apie malūnus, sviesto fabrikėlius, kurortinį verslą. Rasta taip pat lietuvių bendruomenės dokumentacija. Iš viso – apie 700 lapų popierinių artefaktų.