Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire, paieška

Sibiras daugumai lietuvių primena 1941-1952 m. tremtį ir stalinizmo represijas. Apie kitas senesnes migracijas iš Lietuvos kaip ir užmirštama net ir dabartinės inteligentijos. Atsiminti jas, tiesti laiko tiltus link tos senos Lietuvos išeivijos ir ketina mūsų asociacijos Istorijos skyrius, renkdamas ir tyrinėdamas Rytų diasporos paveldą.
Mūsų projekte „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire, paieška, sklaida ir sugrąžinimas” („Lietuvių Sibiriada”), bendradarbiaujant Lietuvos Valstybės istorijos archyvui, VDU Lietuvių išeivijos institutui ir Sibiro lietuvių bendruomenėms, numatoma ieškoti svarbiausiuose Sibiro (Irkutsko, Tomsko ir Tobolsko) archyvuose vertingų Lietuvai dokumentų, o tų miestų muzejuose lietuvių nuotraukų, leidinių ir kito kultūrinio paveldo.