Apie mus

Asociacijos „Lietuvių tiltai” tikslas – tiesti kultūros ir informacijos tiltus lietuvių išeivijos link, tiltus link jos dabarties ir praeities.
Istorija – Lietuvių išeivijos paveldo paieška ir tyrimai
Vertimai – Lietuvų humanitarinės literatūros veikalų vertimai
Ryšiai – Bendrų proektų su lietuvių bendruomenėmis rengimas ir įgyvendinimas